Profesyonel Apartman - Site - İş Yeri Yönetimi

 • Hakkımızda

  Teknoloji ve ekonominin gelişmesi,yaşam alanlarının ve iş yerlerinin değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına yol açmıştır. Bunun sonucu olarak da, yaşantımızın artan sorunları ve değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların oluşması, bu binalarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir.

 • Hakkımızda

  Uygulamada,her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapmakta ve birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş gereçleri kullanamamaktadır.

 • Hakkımızda

  İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede emek, para bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir apartman yönetimi anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise; APARTMAN YÖNETİMİ'nin PROFESYONELLEŞTİRİLMESİ'dir.

 • Hakkımızda

  Apartman ortak yaşamında birçok sorunlara neden olan ve malikler arasında ilişkileri zedeleme durumuna gelen apartman yönetimi, tarafımızdan profesyonel bir anlayışla yapılmaktadır. Bu hizmetimiz apartman site ya da iş merkezlerinin kiracı yada malikler arasındaki sorunları en aza indirgeyerek profesyonel olarak yönetilmesini kapsamaktadır. Uzman ekiplerimiz tarafından yaşam alanlarındaki her türlü koruyucu bakım ve onarım işleriniz şirketimiz güvencesinde hızlı ve kalıcı çözümler üretilerek yapılmaktadır.

Kazanımlar

Apartman, Siteniz veya İş Yerinizde yapılan genel kurulda, yöneticiliğe Şirketimizin seçilmesini takiben başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde Şirketimiz yöneticilik görevini bir sonraki genel kurula kadar sürdürür.

Profesyonel Yönetimin Avantajları

Aidatların tahsili için komşularınızın kapısında beklemeyecek, makbuz düzenlemek zorunda kalmayacaksınız.

Ödemelerini yapmayan komşu / komşularınızı icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.

Apartman, Site yada İş Merkezinizin giderlerini nasıl paylaştıracağınızı düşünmeyeceksiniz.

İşletme projesi hazırlamak gibi yorucu detaylarla uğraşmayacaksınız.

Bina görevlisi, güvenlik personeli ve diğer personellerinizin SGK, işe giriş bildirgelerini, aylık SGK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.

Personellerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim etmekle uğraşmayacaksınız.

Kat Malikleri Kurulu Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın ve alınan kararların Kat Mülkiyeti Kanunu'na uygun olup olmadığı hususunda kuşkularınız olmayacak.

İhtiyacınız olduğunda asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi ustaları aramayacak, ödemelerini düşünmeyecek, yapılan işin sorumluluğunu taşımayacaksınız.

Ortak kullanım alanlarının (çatı, merdiven boşluğu, dış cephe gibi) bakım, onarım ve yenilemeleri için firma aramayacak, uygun teklifler almak için uğraşmayacaksınız.

Apartman, Site yada İş Merkezinizin giderlerini kayıt altına almakla uğraşmayacak, denetimini siz yapacaksınız.

Yangın tüpleri dolumu, yangın dolapları çalışıyor mu diye düşünmeyeceksiniz.

Personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamak, izne ayrıldığında hizmetlerin aksamamasını sağlamak gibi sorunlarla uğraşmayacaksınız.

Defterlerinizin yıllık noter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.

Personelinize kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi konuları dert etmeyeceksiniz.


Bize Ulaşın

Altay Mah. 1408. Cad. Bina:37 No:47 / Eryaman -Etimesgut (ANKARA)
Telefon: +90 312 378 95 95
Mobil: +90 532 481 84 72
Fax: +90 312 378 95 95
e-mail: yon_tem@hotmail.com